A Promenade Kiadói Csoport, 
a www.olo.hu portálrendszer üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

www.olo.hu portálrendszert a Promenade Kiadói Csoport üzemelteti. A Kiadói Csoport tagjai többek között:

 • Promenade Publishing House Kft.
 • New Promenade Kft.
 • Rosegger Kft.
 • Masterholding Kft.
 • Locksley Hall Media Kft.
 • The Promenade Kft.

1. Az adatkezelő neve, közös adatkezelőként: 

Promenade Kiadói Csoport (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe: 

1037 Budapest, Montevideo u. 7.; 1125 Budapest, Felhő utca 16/a

3. Elérhetőség: 

E-mail elérhetőségek: info (kukac) promenade.hu; info (kukac) olo.hu

A www.olo.hu portálrendszerhez tartozó domain nevek, melyek tartalmi és adatkezelési cél szempontjából mind a www.olo.hu portálrendszer részét képezik.

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a www.olo.hu portálon – vagy annak bármely aloldalán regisztrált felhasználók esetében, illetve kapcsolódó hírlevél címlistákban.

5. Az adatkezelés jogalapja: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendelete alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: "GDPR");
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: "Infotv.");
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ("Ptk.");
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről ("Számv.tv.");
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ("Eker. tv.") 
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről ("Eht.") 
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól ("Grt.") 
 • A Cassis Hungary Kft. az érintett - I. sz. mellékletben (Adatkezelési katalógus) meghatározott - személyes adatait, az ott meghatározott célból, jogalapon és időtartamban kezeli.

Az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag a mellékletben kifejtésre kerülő célokhoz szükséges mértékben történik. Az adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában vizsgálja, hogy az megfelel-e a célnak.

6. A kezelt adatok köre: 

 1. A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználónév, jelszó, vezetéknév, keresztnév, kategória* (orvos, egészségügyi szakdolgozó, klinikai szakpszichológus), pecsétszám/azonosító, e-mail cím, végzettséget adó egyetem neve, egyetemi képzés kezdési éve, egyetemi képzés végzési éve, egyetemi tanulócsoport, munkahely neve, beosztás, munkahely címe, munkahelyi telefonszám, tevékenységi terület (első szakvizsga).

  *A www.olo.hu portálon kizárólag egészségügyi szakvizsgával rendelkezők regisztrálhatnak, mivel az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló kommunikáció folyik.
 2. A felhasználó döntése alapján a regisztráció során megadható adatok: 

  nem, postázási cím (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), vezetékes telefonszám, mobiltelefonszám, alternatív e-mail cím, weboldal cím, érdeklődési területek, fénykép feltöltése.
 3. A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

 

7. Az adatkezelés célja: 

 1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (a portálon megtalálható cikkeket és videóanyagokat kommentálhatja, hírleveleket igényelhet) annak érdekében, hogy Szolgáltatótól folyamatosan aktuális orvosszakmai információkat kaphasson. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –leiratkozással az adott hírlevél láblécében található linkre kattintva – megtilthatja. A szolgáltató elsődleges célja, hogy a felhasználók folyamatosan orvosszakmai információkhoz juthassanak hozzá.
 2. A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. 
 3. A www.olo.hu portálrendszerben, annak bármely aloldalán elérhető és kitölthető Akkreditált Továbbképző tesztek esetében az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, a teszteredmények feltöltése a Szolgáltató Szerződéses partnerén keresztül az OFTEX vagy a GYOFTEX weboldalára, valamint a tesztek kiértékelését követően a felhasználó értesítése a teszteredményekről.
 4. A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról hírlevelet küldhet a Szolgáltató. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban – az érintett külön nyilatkozatban foglalt hozzájárulása esetén - jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni (kifejezetten, de nem kizárólag postai címlistákkal, mely címlisták a Promenade Kiadói Csoport orvosszakmai folyóiratainak címzettjeit tartalmazza). 

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, mely alól kivételt képeznek az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

8. Az adatkezelés időtartama: 

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, nem kéri adatai törlését (a www.olo.hu rendszerben törölni kívánja felhasználói profilját, illetve ezt írásban a megadott elérhetőségeken nem jelzi), vagy nem él a felejtés jogával, melyet a vonatkozó EU 2016/679 rendelet szabályoz. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. A d) adatkezelési cél esetében az adatkezelés időtartama az Akkreditált Továbbképzések rendjéről szóló vonatkozó törvény alapján kötelezően megtartandó 10 év.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal jogosult törölni.  

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

9. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info (kukac) promenade.hu vagy az info (kukac) olo.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 10munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. Szolgáltató a törlésre és egyéb adatmódosításra vonatkozó igényeket csak abban esetben fogadja el, ha az írásban, a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címéről vagy személyesen, okmányai bemutatása mellett történik meg.

10. Személyre szabott reklámok/tartalmak:  

A felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg. A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja az info (kukac) olo.hu címre megküldött levelével. 

11. Adatfeldolgozók megnevezése: 

 • Promenade Publishing House Kft.
 • New Promenade Kft.
 • Rosegger Kft.
 • Masterholding Kft.
 • Locksley Hall Media Kft.
 • The Promenade Kft.

12. Adatfeldolgozók címe:  

 • 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
 • 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
 • 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
 • 1125 Budapest, Felhő utca 16/a
 • 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
 • 1037 Budapest, Montevideo u. 7.

13. Adatfeldolgozás megnevezése: 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az info (kukac) olo.hu és az info (kukac) promenade.hu címre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása.

14. Adatbiztonsági intézkedések: 

A személyes adatokat Magyarország területén, a Promenade Kiadói Csoport vállalkozásai tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó, sem harmadik fél nem ismerheti. Mindazonáltal a Felhasználó által kiadott jelszó/jelszavak jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Promenade Kiadói Csoport nem vállal felelősséget. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag a felhasználó által megadott engedélyek alapján használja fel a Promenade Kiadói Csoport.

15. Adattovábbítás 

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info (kukac) promenade.hu vagy info (kukac) olo.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók adataikat érintő alábbi jogaikkal élhetnek:

 1. adatkezelő és adatfeldolgozók kilétének megadása
 2. adatkezelés céljának megkérése
 3. kezelt adatok lekérdezése
 4. adattárolás időtartamának és határidejének lekérdezése
 5. adatkezelés visszavonása
 6. panasz benyújtása a felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
 7. adatkezelés korlátozása
 8. kezelt adatok törlése, módosítása, helyesbítése, korlátozása

Felhasználó minden folyóévben egy alkalommal díjmentesen kérhet hozzáférést és betekintést a Szolgáltató által kezelt adatokhoz. Minden további adatigénylés, betekintési igénylés díjköteles, mely díjat Szolgáltató 3.500 Ft + áfa összegben határozza meg, mely díjat számla ellenében Felhasználó a Szolgáltatónak köteles megfizetni.

18.  Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a felügyeleti hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát. A felügyeleti hatóság részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, érintettek kategóriáit és a személyes adatok hozzávetőleges számát;
 • a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására. 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az incidenshez köthető releváns tényeket;
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket.

A nyilvántartásban szereplő adatokat adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az incidensről történt tudomásszerzést követően az adatkezelő a honlapján tájékoztatja az érintetett az adatvédelmi incidensről, amely során ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, az adatvédelmi incidensből származó valószínűsíthető következményeket és ismerteti az adatvédelmi incidens kezelésére megtett vagy tervezett intézkedéseket.

19. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 

NAIH-73480 

20. Jogérvényesítési lehetőségek: 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is az ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu weboldalon. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az info (kukac) olo.hu vagy info (kukac) promenade.hu e-mail címen.

21. Felhasználói hozzájárulás 

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben az e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által küldött URL-re, kattint. A hozzájárulás tartalma:

„A www.olo.hu portálra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató (Promenade Kiadói Csoport) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

22. Cookie (süti) tájékoztató 

Mik azok a sütik?

Az adatkezelő a weboldalán annak testre szabott működése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelő által alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek olyan sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak a számítógépen.

A sütik célja

Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie - munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A weboldalra látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.

A sütik típusa

1. Elengedhetetlenül szükséges sütik

Az elengedhetetlen sütik a weboldal használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

2. Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét.

3. Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

4. Marketing célú és személyre szabott sütik

Használatával a felhasználót célzott, releváns, az érdeklődéséhez jobban igazodó hirdetésekkel lehet elérni. Az adatkezelő ezeket használja arra is, hogy egy hirdetés gyakoriságát korlátozza, és a hirdetés hatékonyságát mérje.

A böngésző süti beállításai

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Kelt: 2021. január 8.

Promenade Kiadói Csoport